CIC Ngân hàng là gì ?

CIC Ngân hàng là gì ?

Hiện nay, cụm từ CIC đã không còn quá xa lạ đặc biệt đối với những người đã và đang chuẩn bị đi vay vốn tại các Tổ chức tín dụng (TCTD) trong và Ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam.

CIC là cụm từ viết tắt của Credit Information Center, tạm dịch là Trung tâm Thông tin Tín Dụng. Là một tổ chức trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ là Thu thập, xử lý, thống kê, báo cáo, lưu trữ thông tin…liên quan đến các hoạt động tín dụng để báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước và Hỗ trợ các TCTD trong việc đánh giá khách hàng.

Báo cáo kết quả của CIC gồm những thông tin gì ? Các báo cáo cơ bản trên 1 kết quả tra cứu CIC sẽ bao gồm:

– Thông tin tổ chức tra cứu: Mỗi TCTD sẽ đăng ký mã khách hàng và phân cấp đến từng Chi nhánh, Phòng giao dịch hoặc phòng ban liên quan đến vấn đề tra cứu CIC. Và phải trả phí cho mỗi tin yêu cầu tra soát CIC.

– Thông tin khách hàng cần tra cứu: Tên khách hàng (thể nhân hoặc pháp nhân), Giấy tờ pháp lý: CMND, CCCD, HỘ CHIẾU, SỐ ĐKKD (thể nhân), Địa chỉ: Thường là địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ đơn vị công tác.

– Dư nợ tại các TCTD ở thời điểm tra cứu: Bao gồm dư nợ vay vốn tín chấp và thế chấp tại các TCTD.

– Dư nợ và Tổng hạn mức thẻ tín dụng.

– Quá trình, diễn biến trả nợ trong 12 tháng gần nhất tại các TCTD.

– Lịch sử nhóm nợ: (Định nghĩa Nhóm nợ Ngân hàng Tại đây)

+ Nợ nhóm 1: Khoản vay bình thường.

+ Nợ nhóm 2: Thể hiện số kỳ nợ nhóm 2 trong 12 tháng gần nhất.

+ Nợ xấu nhóm 3 đến nhóm 5: Thể hiện lịch sử trong 5 năm gần nhất.

– Khoản vay có Tài sản bảo đảm hay không, số lượng Tài sản bảo đảm đang thế chấp tại các TCTD.

– Số hợp đồng tín dụng và Thời gian vay vốn của mỗi Hợp đồng tín dụng (Ngắn hạn, Trung hạn, Dài hạn).

– Và cuối cùng là Lịch sử các lần tra cứu CIC của các TCTD trên cùng 1 khách hàng trong 12 tháng gần nhất.

Vậy dựa vào CIC, Ngân hàng sẽ đánh giá những gì ?

Trừ những trường hợp khách hàng Chưa bao giờ phát sinh quan hệ tín dụng thì bản báo cáo sẽ để trống các mục trên. Nhưng nhìn vào báo cáo như vậy, Ngân hàng cũng không cho điểm tín nhiệm tối đa vì không có cơ sở đánh giá. Nhưng vẫn thỏa điều kiện cho vay ở hầu hết các TCTD hiện nay.

Nếu CIC đang có dư nợ vay tại các TCTD thì Ngân hàng sẽ nhìn vào những thông số: Dư nợ đang vay ở đâu, nghĩa vụ mỗi tháng trả bao nhiêu, lịch sử trả nợ vay có tố hay không…

Vì vậy, nếu khách hiểu được tầm quan trọng của CIC trong vấn đề vay vốn thì cần lưu ý hơn trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, tham gia các chương trình vay tiêu dùng, vay trả góp, vay qua App (ứng dụng) tín dụng, vay giùm người thân hoặc nguy hiểm hơn nữa là để người lạ lợi dụng giấy tờ tùy thân của mình để vay vốn.

Sơn Hoàng.

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top