Nhóm nợ Ngân hàng là gì ?

Nhóm nợ Ngân hàng là gì ?

Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của  Ngân hàng nhà nước ban hành về việc định nghĩa các Nhóm nợ trong hoạt động cho vay tại các Tổ chức tín dụng (TCTD), thì các Nhóm nợ Ngân hàng bao gồm:

– Nhóm nợ 1: Nhóm nợ Đủ tiêu chuẩn. Là khoản vay Có khả năng thu hồi gốc và lãi đúng hạn. Số ngày trễ hạn cho phép tối đa dưới 10 ngày.

– Nhóm nợ 2: Nhóm nợ Cần chú ý. Là khoản vay phát sinh trễ hạn từ 10 đến dưới 90 ngày.

– Nhóm nợ 3: Nợ dưới tiêu chuẩn. Là khoản vay phát sinh trễ hạn từ 90 đến180 ngày.

– Nhóm nợ 4: Nợ nghi ngờ. Là khoản vay phát sinh trễ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày.

– Nhóm nợ 5: Nợ có khả năng mất vốn. Là khoản vay phát sinh quá hạn từ 361 ngày trở lên.

Vì sao cần xác nhận Nhóm nợ ?

Đối với các TCTD, việc xác nhận món nợ liên quan đến qui định của NHNN về việc trích lập dự phòng rủi ro, đánh giá công tác cho vay tại các TCTD để đưa ra các quyết định về tăng trưởng, room tín dụng hàng năm, độ mạnh yếu của các TCTD…

Đối với các TCTD và cá nhân vay vốn, việc xác định nhóm nợ dẫn đến điều kiện quyết định cấp tín dụng, đánh giá năng lực, ý thức trả nợ, tình hình tài chính khách hàng thông qua lịch sử tín dụng của cá nhân đó tại các TCTD.

Sơn Hoàng.

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top