Ứng dụng ChatGPT cho ngành Tài chính ngân hàng.

Ứng dụng ChatGPT cho ngành Tài chính ngân hàng.

Những ngày đầu năm 2023, cả thị trường internet ở Việt Nam và trên thế giới đã chứng kiến sự kiện ra mắt của ChatGPT (do OpenAI điều hành và phát triển). ChatGPT là một ứng dụng cung cấp thông tin cho những câu hỏi của người dùng theo dạng Hỏi-Đáp xoay quanh các vấn đề, lĩnh vực trong cuộc sống trên thế giới. Trừ những câu hỏi mang tính chính trị, bí mật quốc gia ra thì hầu như các câu trả lời của ChatGPT đưa ra luôn được người dùng đánh giá là thông minh (ChatGPT có thể tự học và rút kinh nghiệm cho câu trả lời tương tự vào lần sau).

Vậy, trong tương lai thì ChatGPT (hoặc những ứng dụng tương tự) có được áp dụng trong ngành tài chính Ngân hàng hay không, và những vị trí nào trong ngành sẽ bị thay thế. Trong tương lai, câu hỏi này thật khó để trả lời một cách chính xác, nhưng những thứ mà ChatGPT đang cho chúng ta thấy thì thực sự sẽ là thách thức cho con người hiện tại.

Ngành tài chính ngân hàng được xếp vào ngành nghề kinh doanh, chăm sóc khách hàng và bảo mật thông tin…trong đó các sản phẩm dịch vụ, thông tin phản hồi tư vấn cần yêu cầu phải chính xác cho khách hàng. ChatGPT có thể được áp dụng cho các chatbot tự động trên Website của Tổ chức tài chính, để tư vấn các sản phẩm và thông tin cơ bản, sau đó thông tin khách hàng sẽ được thu thập và chuyển đến bộ phận xử lý (con người) để hoàn tất qui trình.

ChatGPT có thể sẽ là thách thức cho ngành tài chính nếu tốc độ tăng trưởng, máy học và thuật toán thông minh. Sẽ là cuộc đua giữa các tổ chức tài chính trong việc phát triển kênh phục vụ khách hàng, sẽ là sự cạnh tranh cho sự tồn tại trong tổ chức giữa các vị trí mà ChatGPT ảnh hưởng trực tiếp.

Vì vậy, Hãy tiếp tục theo dõi và không ngừng phát triển bản thân mỗi ngày!

Sơn Hoàng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top