Phân biệt giữa Cho vay hạn mức và Hạn mức tín dụng.

Phân biệt Hạn mức tín dụng và Cho vay hạn mức

Phân biệt Cho vay Hạn mứcHạn mức tín dụng

Nếu là người đi vay vốn hoặc đang tìm hiểu các sản phẩm vay vốn của các Ngân hàng, công ty tài chính (gọi chung là Tổ chức tài chính) thì bạn sẽ không còn lạ gì với các khái niệm như: Cho vay hạn mức, Hạn mức tín dụng, Cho vay từng lần, cho vay thấu chi,…. Tuy nhiên, để phần biệt được định nghĩa khái niệm của từng sản phẩm, thuật ngữ thì bạn cần phải hiểu rõ những thông tin cơ bản, ngoài việc hiểu những gì nhân viên ngân hàng tư vấn thì bạn cũng cần phải hiểu chính sách sản phẩm để có thể hiểu được nhu cầu vay vốn của mình.

Vậy, Cho vay hạn mứcHạn mức tín dụng là gì?

Đọc lướt qua đôi khi ta có thể nghĩ hai cụm từ này là một, chỉ là cách gọi khác nhau nhưng thực sự về bản chất nó rất khác nhau, từ định nghĩa, tính chất sản phẩm, qui định của tổ chức tín dụng…đến những yếu tố cơ bản về đối tượng vay, thời gian vay, số tiền vay, mục đích vay.

Cho vay hạn mức là một sản phẩm của Tổ chức tín dụng, trong đó qui định một khách hàng sẽ được cấp một khoản tiền phù hợp với nhu cầu, điều kiện của khách hàng và qui định của Tổ chức cho vay. Khách hàng/người vay vốn có thể đề xuất nhận nợ một lần hoặc nhiều lần nhưng tổng số tiền nhận nợ không vượt quá tổng hạn mức cho vay của Tổ chức tín dụng đó. Thời gian trả nợ và hình thức trả nợ cũng được qui định chi tiết cho sản phẩm này, thông thường một khoản nhận nợ sẽ có thời hạn trả nợ tối đa 12 tháng, và trả nợ theo hình thức Lãi hàng tháng và Gốc cuối kì. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp là tài liệu chứng minh hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.

Hạn mức tín dụng hay Hạn mức cho vay là một khái niệm trong đó thể hiện một khách hàng (cá nhân hay doanh nghiệp) được cấp cho một lần đề xuất vay vốn. Hạn mức tín dụng có thể chứa cả sản phẩm Cho vay hạn mức theo định nghĩa trên. Hạn mức tín dụng sẽ bao quát hơn trong việc thể hiện các quy định chính sách sản phẩm của từng tổ chức tín dụng, đối tượng khách hàng, mục đích vay vốn, phương thức trả nợ… Khách hàng được cấp hạn mức có thể đăng ký giải ngân một lần hoặc nhiều lần và các mục đích vay có thể là mua sắm trang thiết bị gia đình, xây sửa chữa nhà, mua bất động sản, oto hoặc các mục đích khác phù hợp với qui định của Pháp luật và Ngân hàng nhà nước.

Nói tóm lại, thuật ngữ ngành tài chính thì nhiều, sản phẩm của các Tổ chức tài chính thì phòng phú. Tuy mục đích cuối cùng là cho vay nhưng qui định sản phẩm, qui định cho vay và phương thức xác định của các Tổ chức tài chính lại hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy, nếu bạn muốn kiếm những khoản vay thì vui lòng liên hệ với các Chuyên viên tư vấn của Finser24h để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Sơn Hoàng.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top