Quy trình tất toán khoản vay trước hạn

Quy trình Tất toán khoản vay trước hạn
Quy trình tất toán khoản vay trước hạn

Quy trình tất toán khoản vay trước hạn.

Tất toán khoản vay trước hạn được hiểu đơn giản là sự chấm dứt nghĩa vụ trả nợ giữa khách hàng vay và Tổ chức tín dụng cho vay trước thời hạn thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng/Khế ước nhận nợ. Tất toán trước hạn đồng nghĩa với việc khách hàng vay sẽ hết nghĩa vụ tài chính đối với Tổ chức tín dụng đó, đồng thời được hoàn lại các quyền lợi, quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khai thác lợi tức… từ tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng đó như: Quyền sở hữu Bất động sản, Phương tiện vận tải, hàng hóa, máy móc thiết bị, chứng từ có giá….tất cả những tài sản được Tổ chức tín dụng cho phép sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng.

Khi khoản vay còn hiệu lực thì sẽ còn phát sinh các khoản lãi, phí liên quan đến khoản vay và các nghĩa vụ khác phát sinh trong quá trình vay vốn của khách hàng với Tổ chức tín dụng, vì vậy Tất toán khoản vay trước hạn là sự thỏa thuận và được pháp luật, qui định theo Luật tổ chức tín dụng cho phép, và các Tổ chức tín dụng phải luôn tạo điều kiện để khách hàng có thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình. (Báo cáo Ngân hàng nhà nước nếu gặp khó khăn trong việc Tất toán trước hạn)

Vậy, để Tất toán khoản vay trước hạn thì khách hàng cần lưu ý những điều sau đây để đảm bảo qui trình được diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

 1. Thống kê các nghĩa vụ tại Tổ chức tín dụng đang vay vốn

Tất toán trước hạn là việc chấm dứt nghĩa vụ tài chính của khách hàng vay và Tổ chức cho vay, vì vậy, khách hàng cần phải biết và/hoặc được Tổ chức cho vay cung cấp đầy đủ các thông tin bao gồm:

 • Dư nợ gốc hiện tại: Dư nợ gốc vay ban đầu – Dư nợ gốc đã trả.
 • Dư nợ lãi: Dư nợ gốc hiện tại x Lãi suất cho vay áp dụng x Số ngày duy trì gốc thực tế/365.
 • Phí phạt tất toán khoản vay trước hạn: Tùy theo chính sách của Ngân hàng công bố hoặc thể hiện trên hợp đồng tín dụng/khế ước nhận nợ.
 • Dư nợ thẻ tín dụng phát hành kèm khoản vay (nếu có)
 1. Thống nhất qui trình Tất toán trước hạn
 • Ngày dự kiến tất toán: Là ngày khách hàng nộp tiền vào tài khoản khách hàng hoặc Tài khoản thu nợ do Ngân hàng chỉ định.
 • Số tiền tất toán: Là tổng số tiền bao gồm Gốc, Lãi, Phí phạt, Phí khác (nếu có)… tại ngày tất toán do Ngân hàng cung cấp.
 • Thủ tục tất toán và hồ sơ cần cung cấp phục vụ cho việc bàn giao tài sản đảm bảo.
 • Thời gian nhận bàn giao tài sản đảm bảo kể từ khi Nộp tiền, thu nợ thành công.
 1. Những lưu ý khác khi tất toán khoản vay trước hạn mà khách hàng cần nắm rõ
 • Số tài khoản nộp tiền tất toán là số tài khoản cá nhân khách hàng, hoặc số tài khoản thu nợ do Ngân hàng cung cấp. Không chuyển tiền cho nhân viên tín dụng nhờ nộp tiền tất toán giùm.
 • Ghi rõ nội dung nộp tiền/chuyển tiền: [Tên khách hàng] [Nộp tiền tất toán khoản vay theo hợp đồng số….] [ngày tất toán …]
 • Kiểm tra bộ hồ sơ đính kèm Tài sản đảm bảo do Ngân hàng bàn giao:

+ Bất động sản: Thông báo xóa thế chấp 02 bản (Khách hàng giữ 1 bản, 1 bản nộp Phòng công chứng), Đơn xóa thế chấp 02 bản (Khách hàng nộp phòng Tài nguyên môi trường tại địa phương nơi Tài sản tọa lạc), Giấy chứng nhận QSH – QSD Bất động sản, Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có), và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản mà Ngân hàng thu giữ lúc thế chấp (căn cứ vào giấy bàn giao khi công chứng thế chấp)

+ Phương tiện vận tải: Giấy chứng nhận PTVT, Thông báo xóa chấp + Đơn xóa 02 bản (khách hàng giữ 1 bộ, nộp 1 bộ tại phòng đăng ký GDBĐ PTVT)

+ Tài sản khác: Tùy theo qui định mỗi Ngân hàng sẽ thu giữ, lưu kho hồ sơ tương ứng.

 • Kiểm tra thông tin về pháp lý, thông tin tài sản… trên các giấy tờ Thông báo xóa thế chấp, Đơn xóa thế chấp (đối với tài sản thế chấp là Bất động sản, Phương tiện vận tải)
 • Xác thực dư nợ = 0đ sau khi Ngân hàng thu nợ thành công.
 • Khách hàng tự đi thực hiện các thủ tục xóa thế chấp tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nếu khách hàng cần thêm các thông tin Ngân hàng cho vay thế chấp có mức Phạt Tất toán khoản vay trước hạn thấp hoặc miễn phí tất toán khoản vay trước hạn thì vui lòng liên hệ đội ngũ Finser24h.

Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng Quý khách hàng.

Sơn Hoàng.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang